Sweepstakes - Conditions of Participation

Udział w konkursie wymaga udzielenia zgody na warunki uczestnictwa. Uczestnicząc w konkursie Uczestnik akceptuje te warunki uczestnictwa. Otto Nussbaum GmbH & Co KG zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa. 

Konkurs «  SAFETY-KIT SPRINTER Mobil  »

Otto Nussbaum GmbH & Co KG rozlosuje w dniach od 01.12.2015 do 30 kwietnia 2016 roku wylosuje 5 podnośników SPRINTER 3000 spośród wszystkich posiadaczy podnośników, którzy potwierdzą online lub faksem przeprowadzenie montażu zestawu bezpieczeństwa. 

Uczestnik

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy prawowici posiadacze podnośników modeli NUSSBAUM 2.25 SL, 2.28 SL, 2.30 SL, 2.32 SL, 2.35 SL, 2.40 SL lub ATT HYMAX S 2000, 3000, 3200, 3500 oraz 4000, którzy są pełnoletni i potwierdzili przeprowadzenie montażu zestawu bezpieczeństwa dla podnośników SMART LIFT SL lub HYMAX S na witrynie nussbaum-group.de/safety-kit, bądź faksem.

Wyłączeni są pracownicy oraz krewni pracowników firmy NUSSBAUM i partnerzy handlowi oraz krewni partnerów handlowych firmy NUSSBAUM. 

Losowanie

Numer seryjny odpowiada jednemu losowi. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie modele podnośników objęte modernizacją bezpieczeństwa. Kryterium wyboru są numery seryjne przypisane fabrycznie przez firmę NUSSBAUM. Wygrana przysługuje prawowitemu posiadaczowi podnośnika o o wylosowanym numerze seryjnym w chwili potwierdzenia przeprowadzenia montażu. Otto Nussbaum GmbH & Co KG zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości montażu zestawu bezpieczeństwa oraz numeru seryjnego przed przekazaniem nagrody uczestnikowi. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.

Przebieg

Losowanie odbywa się odpowiednio na początku każdego miesiąca. Pierwsze losowanie odbędzie się w dniu 1 stycznia 2016 roku, a ostatnie 1 maja 2016 roku. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie przez firmę NUSSBAUM.

 

Otto Nussbaum GmbH & Co KG zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie, bez uprzedzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub prawnych, jego prawidłowe przeprowadzenie nie może być zagwarantowane. 

Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone. 

Polityka prywatności

Aby wziąć udział w losowaniu wymagane jest podanie danych osobowych. Uczestnik wyraża zgodę, by przekazywane przez niego dane osobowe były gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji konkursu. Uczestnik wyraża również zgodę na otrzymywanie na podany prze siebie adres e-mail wiadomości związanych z Konkursem od firmy Otto Nussbaum GmbH & Co KG. W przypadku sprzeciwu uczestnik zostaje wykluczony z konkursu.

Wprowadzone i przesłane przez uczestnika w trakcie konkursu dane osobowe są zbierane, gromadzone i przetwarzane przez Otto Nussbaum GmbH & Co KG dla celów realizacji i konkursu, jak również w celu dostarczenia nagrody - przekazywane osobom trzecim (np. poczcie). 

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Nussbaum nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczone lub opóźnione potwierdzenia montażu.